Kunst

Art

Drie luchtkastelen

Three castles in the air

Voorbeelden van cliché’s

Samples of cliches

Fileten

Filets

Houten Biljetletters

Woodtype

Drie prenten geheel opgemaakt uit zetmateriaal

Three prints composed out of letterpress material

Twee prenten geheel opgemaakt uit zetmateriaal

met als toevoeging

handmatig uitgesneden vinyl-cliché’s

Letterpress material combined with vinyl

Monodrukken