TYPIQUE


Haarlemmerdijk 123  •  1013 KE  Amsterdam


  Telefoon   020  •  622 21 46


rene@typique.nl

Typique bestaat sinds 1967, toen met de naam Typique typografische boutique, sinds 1979 is de naam Typique ambachtelijke drukkerij.

Er zijn drie hoofdactiviteiten

  1. Gelegenheids- en handelsdrukwerk zoals visite-, trouw- en

  geboortekaarten, briefpapier, enveloppen, affiches enz.

  1. Eigen ontwerp; nieuwjaars- en briefkaarten in kleine oplagen

  van 50 tot circa 250 exemplaren

  1. Grafiek (typografiek), monoprinten en grafiek in oplagen.

  Alles wordt handgezet en gedrukt d.m.v. een trapdegel- en proefpers. Er is een groot assortiment  letters zoals Garamont, Helvetica, Atlas, Bodoni, Excelsior schrijf, talloze fantasie letters vele biljetletters, ornamenten, randen, kaders en een grote verzameling antieke cliché’s. De prenten worden meestal onder eigen naam gedrukt;

                                            René Treumann

Typique, ambachtelijke drukkerij (traditional printing craft)

was established in 1967.

Three main activities; stationery, business -, weddingcards and birth announcements posters etc.

Specially designed and printed New Years- postcards in limited editions (50-250).

Typographical, monoprints and art in serial editions.

All set by hand and printed on a proofpress or pedalpress.

There is a wide assortment  of letters; Garamont, scriptletter, Helvetica, Atlas, fantasy letters, many woodtypes, ornaments, cliches, borders etc.

Art is printed under my name;

                                            René Treumann